آغاز دور تازه نشست های هفتگی «بررسی و بازبینی تاریخ ایران مدرن از مشروطه تا ولایت فقیه» با محمّد امینی

https://zoom.us/j/93174325199

جلسه اول :
https://www.youtube.com/watch?v=Qtz78-bJ_2s&t=129s
جلسه دوم:
https://www.youtube.com/watch?v=h-1zUtha3es&t=2027s
جلسه سوم:
https://www.youtube.com/watch?v=Nx2liMa2X38&t=305s
جلسه چهارم:
https://www.youtube.com/watch?v=GtxLjGo2FIE&t=21s
جلسه پنجم:
https://www.youtube.com/watch?v=JpOj3d3nxrk&t=144s
جلسه ششم:
https://www.youtube.com/watch?v=FKLkij1HCh4&t=29s
جلسه هفتم:
https://www.youtube.com/watch?v=_rn3SXrz278&t=144s
جلسه هشتم:
https://www.youtube.com/watch?v=GKCC70j0hXg
جلسه نهم
https://www.youtube.com/watch?v=YXRaDO4Pc0A
جلسه دهم
https://youtu.be/Xy9Pq1bg9Cs

Share this:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *